EPUBCLOUD

By Helicon Books

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש בענן של הליקון

כללי

מערכת EPUBCLOUD הינה ענן המשמש לקשר בין חנויות ספרים לבין אפליקציית הקריאה שבידי הלקוח. הענן עובד כרגע עם אפליקציית הליקון בגרסאותיה למכשיר הקריאה inkBOOK, מערכת אנדרואיד ומערכות של אפל מבוססות iOS וכן הקורא המקוון של הליקון.

שליחת ספרים

שליחת הספרים לענן היא באחריות החנויות בלבד. הליקון אינה שולחת ספרים. כאשר ספר נשלח נשלחים הפרטים הבאים:

חברת הליקון אינה אחראית לספרים הנשלחים ולכן לא תוכל לסייע במקרים של ספר שלא הגיע לענן.

חיבור לענן

כל משתמש יכול להתחבר לענן דרך מכשיר סלולרי כאשר ההגבלה הינה 5 מכשירים. התחברות דרך הקורא המקוון לא תחשב לצורך העניין כמכשיר. משתמש שיתחבר לענן דרך יותר מ-5 מכשירים, ייחסם אוטומטית להורדת ספרים. הספרים ישמרו עבורו בענן אולם לא ירדו למכשירים.

מכשיר שלא בשימוש במשך 30 יום יימחק אוטומטית מהמערכת.

התחברות לענן דרך אפליקציית הליקון ואפליקצית אינדיבוק דרך אותו מכשיר תיחשב כחיבור לשני מכשירים.

הרשמה למערכת

ניתן להרשם מתוך המערכת, לרוב החנות השולחת תרשום את המשתמש למערכת.

שמירת הספרים

המערכת שומרת לכל משתמש את הספרים. נכון להיום אין מגבלה על כמות הספרים או זמן שמירת הספרים.

השאלת ספרים

חנויות וספריות יכולות לשלוח תאריך תפוגה לספרים. ספר שיש לו תאריך תפוגה, ימחק אוטומטית מהאפליקציה לאחר התאריך הזה. הספר עצמו ישאר בענן למשך עד 30 יום מתאריך זה ולאחר מכן ימחק.

אבטחת מידע

חברת הליקון עושה שימוש באמצעי אבטחה סבירים התואמים המקובל באתרים מסוג זה. אמצעי האבטחה כוללים בין היתר מערכי גיבוי, הצפנת נתונים וחומות אש. למרות האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע או הספרים במערכת.

חברת הליקון ספרים לא תהה אחראית לנזק או הפסד שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים או הספרים ועל שימוש שיעשה במידע זה.

פרטים הנשמרים על כל משתמש

המערכת שומרת את הפרטים הבאים על כל משתמש

המערכת אינה יודעת דבר על הלקוח מעבר לנתונים אלו.

קבלת רשימת מכשירים וספרים

לאחר חיבור למערכת (בקורא המקוון), בתפריט הראשי, יש אפשרות להוריד קובץ CSV ניתן לקריאה ע"י אקסל עם רשימת כל המכשירים המחוברים בחודש האחרון ורשימת כל הספרים וכל המידע שיש למערכת על הספרים.